CC – TOA Virtual

AVISOS

Modificació Anunci de Regata – eStela

Les regles de la Classe Patí a Vela, al seu punt C 3.2, restringeixen l’ús de mitjans de comunicació externa com a equip personal. Això vol dir que no es poden portar a bord ni emissores de ràdio ni telèfons mòbils.

Per a aquest esdeveniment es permetrà portar a bord un Smartphone, amb l’aplicació eStela instal·lada, amb l’única finalitat de connectar-se al sistema de seguiment de regata.

Només es permet l’ús de dades per a aquesta aplicació. Tant els missatges com la comunicació per veu no són permesos

CLASSIFICACIÓ