Procés de construcció del Club

Després d’un temporal l’any 2003, que va malmetre les instal·lacions de l’antic club al cantó de la riera de Canet, l’any 2004, es van iniciar les obres del club en la seva ubicació actual. En les fotografies següents, cedides pel Marc Mitja, podeu veure com es fa fer, pas a pas, fins a tenir l’estructura que encara veiem en l’actualitat, i prèvia a l’última ampliació del 2015. Es varen excavar més de 2 m de fondària de sorra, per col·locar les pedres que veieu per donar solidesa a la instal·lació. Després de posar la base de ciment, es varen construir els mòduls de fusta i es va traslladar amb una grua el que s’havia fet prèviament com a model.