Renovacio i pintat del club

Aquest any hem hagut de canviar totes les parets i portes exteriors del club, que havien quedat molt malmeses després del temporal Glòria, i que van donar lloc a diversos robatoris, ja que era molt fàcil entrar al club trencant les portes. Això ha sigut un procés llarg, que ja està arribant al seu final. Després de la votació feta entre els socis del club, es va optar per pintar les noves parets i portes amb color sorra. A les fotografies podeu veure com estaven les portes després del temporal i com han quedat ara un cop pintades.